mosens venner

Om mosevennerne

Utterslev Mose har nu fået sin egen hjemmeside, der giver et samlet overblik over hvad der sker af aktiviteter i mosen. Og der sker en hel del!  Bag hjemmesiden står netværket Utterslev Moses Venner som startede op i efteråret.  Bispebjerg og Brønshøj Husum Lokaludvalg har støttet op om dette initiativ fordi det med Christian Hesselberg, formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalgs ord er ”utrolig vigtigt at, der skabes et stærkt lokal netværk, der både kan være med at skabe konkrete aktiviteter og engagere sig i Utterslev Moses ve og vel på kort og på længere sigt”

Bliv moseven
Alle der interesserer sig for Utterslev Mose (uanset bopælsadresse) opfordres til at tilmelde sig nyhedsbrevet på hjemmesiden. Det er gennem denne hjemmeside, man løbende vil få informationer om møder i Mosens venner og det er også her at alle typer af arrangementer som afholdes i Utterslev Mose annonceres, uanset om det er Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Vandrelaug osv, som står bag. . Inden årets store begivenhed ”Mosetræffet” den 25. august i år er det ambitionen at være mindst 300 mosevenner. Inden udgangen af året er målsætningen at Utterslev Moses Venner skal omdannes til en forening med alle de fordele det vil give i forhold til øget gennemslagskraft.

”Jeg er blevet moseven fordi jeg som mange andre elsker Mosen og det er rart at kunne møde hinanden, dele historier og også være med til at værne om Mosen. Mosen har også den enorme udfordring med vandkvaliteten og hvis jeg kan være med til på en eller anden måde at sikre mere rent vand i mosen i fremtiden vil jeg være glad. Der skal politisk pres til, hvis vi skal sikre en bedre vandkvalitet og det kan vi alle sammen være med til. Jeg forventer at Utterslev Moses Venner kan bliver til det naturlige mødested for folk som vil noget med Mosen.” (Richard)

Efterlyser billeder og historier
Utterslev Moses Venner har også en ambition om at hjemmesiden kan fungere som arkiv for alle de artikler, beskrivelser, rapporter og planer, der omhandler Utterslev Mose. Også ”Mosevennernes” personlige historier og billeder skal præsenteres på hjemmesiden. I den forbindelse efterlyser redaktionsgruppen avisartikler, litteratur, fotos og personlige om og fra historier fra Utterslev Mose. Redaktionsgruppen kan kontaktes via hjemmesiden.

Yderligere information

Fakta om hjemmesiden: Jens Christian Elle: 4027 1049  og Troells Melgaard / troells@gmail.com

Fakta om konkrete projekter: Tanja Møller Jensen 4021 3076